Baldur's Gate Wiki
Advertisement

Ulf - Strażnik ligi kupieckiej.

Baldur's Gate[]

Zagaduje do bohaterów po wejściu do budynku. Trzeba dokładnie dobrać dialogi, by członkowie ligi z Ulfem na czele nie stali się agresywni. Należy powiedzieć, że interesy z ligą kupiecką są prywatną sprawą protagonisty lub że protagonista musi sprostować sprawy związane z zakupem towarów z Kara-Tur.

Advertisement