Baldur's Gate Wiki
Advertisement

Siła Herosa- Podczas rzucania tego czaru kapłan sięga ku sile swego boga i przelewa ją na wybrany cel, tworząc w ten sposób jednostkę o heroicznych wymiarach. TraK0 tej osoby poprawia się o 1 punkt na każde 3 poziomy doświadczenia kapłana - tak więc kapłan na 9 poziomie poprawia TraK0 celu o 3 itd. Siła osoby, poddanej działaniu tego czaru wynosi 18/00, wraz z wszelkimi odpowiednimi modyfikacjami szansy trafienia i obrażeń. Jeśli jednak przed rzuceniem czaru Siła celu była wyższa niż 18/00, zostaje ona obniżona do tej wielkości. Niedogodnością tego czaru jest konieczność skoncentrowania się kapłana na utrzymaniu więzi, łączącej jego boga z wybranym celem zaklęcia, więc w czasie jego działania nie może on rzucać żadnych innych czarów. Opisany efekt utrzymuje się przez 3 rundy na poziom doświadczenia kapłana lub do udanego rozproszenia magii.

Nadaje się nieźle na grubsze starcia

Advertisement