Baldur's Gate Wiki
Advertisement
Kantorgłosy

Przepowiednia mędrca Alaundo, którą w całości można usłyszeć w Candlekeep od pięciu postaci, które przez cały dzień ją wyśpiewują przy bibliotece.

Kantor:

„Pan zbrodni zostanie unicestwiony ale spłodzi tuziny śmiertelnych następców, ślady ich przejścia spopieli chaos. Tako rzecze mędrzec Alaundo.”

Głos Zachodu:

„Jaszczur błądzić będzie po ziemi, a jego śladem nadciągnie takie spustoszenie, że wszystko padnie ofiarom zarazy. Tako rzecze mędrzec Alaundo.”

Głos Południa:

„Kiedy na ziemie opadną cienie, nasi boscy władcy będą chodzić wśród nas jak i my. Tako rzecze mędrzec Alaundo.”

Głos Północy:

K

„iedy w dolinach rozgorzeje spór, z północy nadciągną wielkie gady i spustoszą ziemie ogniem i furią. Tako rzecze mędrzec Alaundo.”

Głos Wschodu:

„W roku wieży, ze wschodu nadciągnie wielka horda liczna niczym szarańcza. Tako rzecze mędrzec Alaundo.”

Advertisement