Baldur's Gate Wiki
Advertisement

Morze Mieczy- oddziela zachodnie wybrzeże Faerûnu od Wysp Nelanther, Wysp Moonshae, Evermeet, Lantanu i innych większych krain Abeir-Torilu, np. Maztiki. Pierwszym znanym podróżnikiem, który dokładnie zwiedził i zbadał Morze Mieczy był Balduran. Bogactwa jakie zdobył podczas swych podróży wystarczyły mu na zbudowanie wielkiego miasta, dobrej jakości okrętu i przeżycie starości w dostatku.

Morze uzyskało swą nazwę przez liczne ataki piratów na statki kupieckie przepływające przez szlak handlowy ciągnący się od Waterdeep na północy do Calimshanu na południu. Piractwo w tym rejonie jest bardzo rozwinięte pomimo wysiłków państw nadbrzeżnych i łowców piratów, dążących do całkowitego zlikwidowania korsarzy.

Do największych portów Morza Mieczy należą Luskan, Neverwinter, Waterdeep, Wrota Baldura, Athkatla, Murann, Velen, Zazesspur, Myratma, Memmon i Calimport.

Advertisement