Baldur's Gate Wiki
Advertisement

Mądrość - Jest ważnym współczynnikiem dla Kapłanów; określa zdolność logicznego myślenia, trafnego osądu oraz ogólnie pojętą intuicję.

Advertisement