Baldur's Gate Wiki
Advertisement

Liga Kupiecka - jej głównym właścicielem jest Aldeth Sashenstar, jeśli zabiło się go w Kniei Otulisko to budynek będzie niedostępny. Lokacja znajduje się w południowo-zachodniej części Wrót Baldura.

Advertisement