Baldur's Gate Wiki
Advertisement

Krótki łuk orłów: 'Obrońca Driad' - popularna broń strzelecka.

Opis w grze[]

Driady z lasu Gulthmere, pragnąc obronić swą społeczność przed wdzierającymi się na ich tereny orkami wycinającymi drzewa, wręczyły ten wspaniały łuk bohaterowi Hannable'owi Białemu. Drwale ośmielili się spróbować ściąć wielki dąb, przy okazji niemal zabijając mieszkającą w nim driadę; po tym czynie rozgorzało straszliwe starcie. Z pomocą żyjących w lesie zwierząt Hannable zabił wszystkich bandytów zanim zdołali oni wyrządzić więcej szkód. Orki musiały porzucić swój plan, obawiając się gniewu lasu i chroniącego go bohatera. Nie trzeba chyba mówić, że po tym wszystkim Hannable żył długo i szczęśliwie... nie, BARDZO szczęśliwie!

Występowanie[]

Advertisement