Baldur's Gate Wiki
Advertisement

Kapłan Talosa - podklasa kapłana.

Opis w grze[]

Służy on bogu mórz, zniszczenia i buntu - Talosowi. Władcy Burz ostrzegają, że niezadowolenie Talosa może spowodować, że ześle on na cały świat zniszczenie.

Specjalne zdolności:[]

  • Raz dziennie na 5 poziomów (zaczynając od pierwszego z jednym użyciem) może rzucać Błyskawicę
  • Raz dziennie na 10 poziomów (zaczynając od pierwszego z jednym użyciem) może rzucać Burzową tarczę: czar ten działa przez 1 rundę na poziom kapłana. Chroni go przed błyskawicami, ogniem, zimnem i normalnymi pociskami

Ograniczenia:[]

  • Musi mieć jeden z 3 dostępnych złych charakterów.
Advertisement