Baldur's Gate Wiki
Advertisement

Helm- jest najwyższym strażnikiem, zawsze czujnym wartownikiem, który nie pozwala, by cokolwiek wzięło górę nad obowiązkiem. Często postrzegany jako zimny i pozbawiony emocji, ukazuje się jako potężny mężczyzna w pełnej zbroi. Tak naprawdę jest jednak po prostu surowy, zdyscyplinowany i oddany wyznaczonemu mu zadaniu. Bardzo lubi dzieci, wìęc wobec ich występków jest znacznie bardziej tolerancyjny niż wobec błędów dorosłych. Wielu wierzy, że oddałby własne życie, by ochronić coś, co zostało mu powierzone. On sam nie wypowiada się jednak na ten temat. Kościół Helma był kiedyś postrzegany jako bastion stabilności i bezpieczeństwa na często niebezpiecznej Północy. Jego członkowie cieszyli się powszechnym szacunkiem, zobowiązywali się bowiem do obrony cywilizacji przed niebezpieczeństwami dziczy i potworami z głębin. Jednakże w ciągu ostatnich czterystu lat ich liczebność znacznie się skurczyła, a wraz z nią zmalały ich wpływy. W Czasach Kłopotów Helm wiernie i bez ustanku wykonywał swoje obowiązki, lecz odegrał pewną rolę w skłóceniu innych bóstw Faerunu. Śmierć i zniszczenie, jakie były wynikiem Kryzysu Awatarów, ściągnęły więc i na niego, i na jego wyznawców wrogość członków innych wyznań, zwłaszcza Mystry, Bane'a i Torma. Na Południu inaczej postrzegano rolę bóstwa w Czasach Kłopotów, ale i tu ostatnie wydarzenia spowodowały spadek popularności Helma i jego kościoła. Do Faerunu zaczęły przeciekać informacje o poczynaniach kościoła w dalekiej Maztice - o brutalnym podboju miejscowej ludności i rabunku tamtejszych bogactw. Mimo to kościół Helma zaczyna się odradzać, przede wszystkim w związku ze wzrostem zapotrzebowania na wyszkolonych strażników, gotowych bronić ziem Faerunu przed napierającymi siłami zła. Kapłani Helma modlą się o czary rano, zaraz po przebudzeniu lub tuż przed udaniem się na spoczynek. Jedynym dniem świątecznym jest dla nich Ceremonia ku Czci Helma, która ma miejsce podczas Tarczowego Wiecu. Najważniejszą ceremonią jest natomiast Wyświęcenie Glymtul, które przeznacza jeden przedmiot do specjalnej służby Helmowi (glymtul to starożytne słowo oznaczające "ulubioną rzecz"). Innymi godnymi wzmianki ceremoniami są Oczyszczenie i Święte Czuwanie. Oczyszczenie to rytuał odnowienia wiary przez tych, którzy odsunęli się od niej albo pokutowali za uchybienia w czujności, lojalności lub regule. Święte Czuwanie oznacza przejście kapłana do wyższej rangi. Jest to całonocna ceremonia, sprawdzająca siłę woli kandydata. Jego broń zostaje zaklęta przez starszego kapłana czarem lewitacji, a koncentracja poddanego próbie musi utrzymać ją w zawieszeniu. Kapłani Helma nigdy nie rozkazują nieumarłym, chociaż źli kapłani mogą ich karcić.

Helm ma wielu wyznawców i w wielu rejonach wybrzeża mieczy powstały świątynie Helma. Jednym z jego wyznawców jest na przykład Ajantis - paladyn zakonu promiennego serca.

Advertisement