Baldur's Gate Wiki
Advertisement

Czarny strażnik - podklasa paladyna.

Opis w grze[]

Czarny strażnik jest ucieleśnieniem zła, niczym śmiertelny demon. Typowy czarny rycerz to łotr, który w pełni zasługuje na swoją złą sławę. Ze względu na to, że przystaje z demonami i diabłami oraz służy mrocznym bóstwom, wzbudza nienawiść i strach u wszystkich istot. Niektórzy nazywają takich osobników „antypaladynami” z powodu ich do szpiku kości złego charakteru.

Specjalne zdolności:[]

  • Niewrażliwość na strach oraz wyssanie poziomów.
  • Może odpędzać nieumarłych jak paladyn znajdujący się na tym samym poziomie.
  • Raz dziennie może korzystać ze zdolności Absorbowanie zdrowia.

ABSORBOWANIE ZDROWIA: Czarny strażnik zadaje przeciwnikowi 2 obrażenia na każdy poziom, lecząc jednocześnie taką samą liczbę punktów życia u samego siebie.

  • Może używać zdolności Zatruta broń, raz dziennie (zaczynając od jednego użycia na 1. poziomie, dwóch użyć na 5. poziomie i dodatkowym użyciem co pięć kolejnych poziomów).

ZATRUTA BROŃ: Każde udane trafienie spowoduje w ciągu następnych pięciu rund, że do organizmu ofiary zostanie wprowadzona trucizna. Każda z ofiar może zostać poddana działaniu trucizny raz na rundę. Ilość zadawanych obrażeń od trucizny zależy od poziomu postaci: Poziom 1: Ofiara otrzymuje 1 obrażenie od trucizny na sekundę przez sześć sekund (rzut obronny przeciw śmierci z modyfikatorem +1 neguje). Poziom 5: Ofiara otrzymuje natychmiast 2 obrażenia od trucizny (bez rzutu obronnego), a także 1 obrażenie od trucizny na sekundę przez dwanaście sekund (rzut obronny przeciw śmierci neguje). Poziom 9: Ofiara otrzymuje natychmiast 4 obrażenia od trucizny (bez rzutu obronnego), a także 1 obrażenie od trucizny na sekundę przez osiemnaście sekund (rzut obronny przeciw śmierci z modyfikatorem -1 neguje). Poziom 13: Ofiara otrzymuje natychmiast 6 obrażeń od trucizny (bez rzutu obronnego), a także 1 obrażenie od trucizny na sekundę przez dwadzieścia cztery sekundy (rzut obronny przeciw śmierci z modyfikatorem -2 neguje).

  • 3. poziom: może używać zdolności Aura rozpaczy, raz dziennie.

AURA ROZPACZY: Gdy zdolność ta zostanie aktywowana, wszyscy wrogowie czarnego strażnika znajdujący się w promieniu 5 metrów od niego odczują negatywne skutki zależne od jego poziomu: Poziom 3: Wrogowie, znajdujący się w promieniu 5 metrów, otrzymują karę -1 do testów trafienia i obrażeń oraz -2 do Klasy Pancerza. Czas działania efektu wynosi jedną turę. Poziom 6: Wrogowie, znajdujący się w promieniu 5 metrów, otrzymują karę -2 do testów trafienia i obrażeń oraz -2 do Klasy Pancerza. Czas działania efektu wynosi jedną turę. Poziom 15: Wrogowie, znajdujący się w promieniu 5 metrów, otrzymują karę -4 do testów trafienia i obrażeń oraz -4 do Klasy Pancerza. Efekt ten wywołuje ponadto strach u wszystkich wrogów mających 8 lub mniej Kostek. Czas działania efektu wynosi jedną turę. Poziom 20: Wrogowie, znajdujący się w promieniu 5 metrów, otrzymują karę -4 do testów trafienia i obrażeń oraz -4 do Klasy Pancerza. Efekt ten wywołuje ponadto strach u wszystkich wrogów mających 18 lub mniej Kostek. Czas działania efektu wynosi jedną turę.

Ograniczenia:[]

  • Musi mieć charakter zły.
  • Nie może korzystać ze zdolności Wykrycie zła.
  • Nie może korzystać ze zdolności Nakładanie rąk.
  • Nie może korzystać ze zdolności wrodzonej Ochrona przed złem.
Advertisement