Baldur's Gate Wiki
Advertisement

Brandilar - przywódca strażników w budynku Ligi Kupieckiej.

Advertisement