Baldur's Gate Wiki
Advertisement

Alaundo - prorok i mędrzec przed laty zamieszkujący Candlekeep. Przepowiedział on wydarzenia zwane jako Czas Kłopotów oraz śmierć Bhaala i narodziny jego licznego potomstwa.

Zgromadził on ogromną wiedzę, która spisał w księgach, część z nich można znaleźć w Bibliotece Candlekeep. Przybył on do twierdzy w roku 75 DR, a zmarł rok później. Legenda głosi, że przewidział swoją śmierć i udał się do Candlekeep, aby przekazać zwoje zbiory mnichom. Najprawdopodobniej był wyznawcą Oghmy.

Przepowiednia Alaundo[]

W Candlekeep można spotkać pięciu mężczyzn recytujących wersety przepowiedni mędrca. Są to: Głos Zachodu, Głos Południa, Głos Północy, Głos Wschodu oraz Kantor. Każdy z nich stale powtarza jeden werset. Treść całej przepowiedni:

„Jaszczur błądzić będzie po ziemi, a jego śladem nadciągnie takie spustoszenie, że wszystko padnie ofiarom zarazy.

Kiedy na ziemie opadną cienie, nasi boscy władcy będą chodzić wśród nas jak i my.

Kiedy w dolinach rozgorzeje spór, z północy nadciągną wielkie gady i spustoszą ziemie ogniem i furią.

W roku wieży, ze wschodu nadciągnie wielka horda liczna niczym szarańcza.

Pan zbrodni zostanie unicestwiony ale spłodzi tuziny śmiertelnych następców, ślady ich przejścia spopieli chaos.” Alaundo

Advertisement